நம் வலைதளத்தின் புதிய முகவரி

Read in English | மெஷ்நெட்டின் தேவை | மெஷ் வரைபடம்

PYMESH நெட்வர்க்

புதுச்சேரியில் மக்களால், மக்களுக்காக, மக்களே வை-ஃபை (WiFi) நெட்வர்க்கை உருவாக்கிக் கொள்ளும் ஒரு கூட்டு முயற்சி. இது இணையம் (Internet) வழங்கும் சேவையல்ல.